Vybavenost školy

VYBAVENOST ŠKOLY

Škola je vybavena:
• dvěma učebnami s počítačovou sítí, internet zaveden ve všech budovách školy,
• interaktivní tabule ve všech učebnách,
• multimediální studio pro nácvik práce s médii, vytváření školního časopisu, rozhlasu a školní televize
• volejbalové hřiště u školy, hřiště na další kolektivní sporty poblíž školy, tělocvična,
• školní zahrada s učebnou v přírodě
• žákovská knihovna s centrem informačních a komunikačních technologií,
• školní dílna, cvičná kuchyně, jazyková učebna, šatny,
• školní jídelna s výběrem dvou hlavních jídel,
• školní družina a školní klub se širokou nabídkou kroužků a dalších aktivit včetně letních táborů,
• stanice zájmových činností – centrum ekologické výchovy Dřípatka se školní první přírodní rezervací v ČR a ubytovnou, zajišťující výukové programy s environmentální tematikou pro celý region.
• Pro využití přestávek – stoly na stolní tenis, stolní fotbal, venkovní herní zařízení.
• Bezbariérová školní budova.