Základní informace

Oficiální název:Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
Zařazení do sítě škol:12. 3. 1996
Právní forma:příspěvková organizace od 1.1. 2002
Adresa:Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
Vodňanská 287
383 01 Prachatice
IČO: 70932158
IZO:107 722 101
Redizo:600062961
Statutární orgán:Ředitelka školy: Mgr. Bc. Petra Sandanyová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Šárka Grabmüllerová

Bezbariérová školní budova

Součásti školy

1. Základní škola
2. Zařízení školního stravování (ŠJ)
3. Školní klub
4. Školní družina
5. SZČ CEV Dřípatka

Kontakty

Ředitelka školy:
388 302 021, 773 981 806
Zástupkyně:388 302 020, 606 658 311
Ekonomický úsek:388 302 022
Jídelna:388 317 794
E-mail:zs@vodnanka.cz
Webové stránky:www.vodnanka.cz
Youtube:Oficiální youtube kanál
Facebook:Oficiální facebooková stránka

Zřizovatel

Město Prachatice
Velké náměstí 3
38301 Prachatice
Starosta: Ing. Martin Malý
Telefon: 388 317 297
E-mail: starosta@mupt.cz

Dle zřizovací listiny ze dne 5.11. 2001:
příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, zařízení školního stravování, školního klubu a školní družiny
Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovení Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání

Zařízení školního stravování: 
školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými právními předpisy.

Školní klub 
poskytuje zájmově vzdělávání; jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahující se k zájmovému vzdělávání.

Školní družina 
poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahující se k zájmovému vzdělávání.

SZČ CEV Dřípatka

SZČ poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a provádějícími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
Oceněna společností Comenius v oboru Nejlepší vzdělávací instituce 2005.