Zdravotnický kroužek

pro děti 6. – 9. třídy

Náplň kroužku:

Činnost zdravotnického kroužku se zaměřuje na poznávání lidského těla (kostí, svalů, orgánů) a jeho fungování, dále na zautomatizování první pomoci což je: obvazová technika, resuscitace, zastavení krvácení, zlomenina, přenos nemocného, popáleniny, jak ošetřit člověka bez lékárničky.